Dotacje 2023

DOTACJE 2023 / 2024

Skorzystaj z dotacji na ule, ramki i sprzęt pszczelarski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obsługujemy zakupy na dotacje ARiMR. Oferujemy szeroki asortyment drewnianych uli korpusowych oraz ich elementy (dennice, korpusy, powałki, dachy, stojaki – nóżki) jak również uli leżakowych. Dofinansowanie ARiMR dotyczy również topiarki słonecznej, poławiacza pyłku oraz RAMEK pszczelich wszystkich typów, krat odgrodowych i izolatorów.

POBIERZ wytyczne interencje w sektorze pszczelarskim

W celu złożenia zamówienia dotacyjnego prosimy o kontakt telefoniczny (+48 757 413 716) lub e-mail (poczta@sulkowski.com.pl). Należy podać dane do faktury, która jest dokumentem niezbędnym do rozliczenia dotacji z ARiMR lub związkiem. Płatność musi być uiszczona bezpośrednio na nasze konto bankowe, nie poprzez gotówkę lub pobranie przy odbiorze.

 

Dotacje na ule - cennik

Oferta na zakup sprzętu pszczelarskiego na 2023/2024 w ramach dotacji

Dotacje na elementy - cennik

Oferta na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach dotacji 2023/2024

Dotacje na ramki - cennik

Dotacje na ramki, topiarkę, kraty, izolatory, poławiacze i inne – dotacje 2023/2024

Dotacje na ule ozdobne - cennik

Dotacje na ule ozdobne i weselno-odkładowe – dotacje ARMiR na rok 2023/2024

Jakość wykonania naszych wyrobów przedstawia otrzymanie tytułu „Złotego Inżyniera 2005”. wyróżnienie w kategorii „Ekologia”, w plebiscycie Czytelników „Przeglądu Technicznego”

Najwyższej jakości… Ule drewniane Firmy SUŁKOWSKI,
poparte wieloletnim doświadczeniami w pszczelarstwie i stolarstwie.

 

Oferta dotacyjna dla pszczelarzy to dobra okazja, aby rozwinąć swoją pasiekę. Refundacja dużej części kosztów zakupu urządzeń pszczelarskich pozwala na wyposażenie pracowni pasiecznej w nowy sprzęt. Dofinansowanie z UE dla pasieki jest realizowane w ramach Wsparcia Produktów Pszczelich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115  z dn. 2.12.2021.

Zakupy i złożenie wniosku o płatność możesz realizować do 31.07.2024 r. Jeśli realizujesz dotację przez związek skontaktuj się z nim w celu ustalenia ostatecznego terminu rozliczenia dotacji

W okresie od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r., pszczelarze, stowarzyszenia pszczelarskie, centra doradztwa rolniczego oraz instytucje badawcze będą miały możliwość ubiegania się o środki finansowe oferowane przez Strategiczny Plan dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W wyznaczonym czasie odbędzie się łącznie siedem sesji naboru wniosków.

W ramach interwencji I.6.1-I.6.7, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie, wszelkie płatności za zakupy (koszty podstawowe) oraz wydatki stanowiące koszty dodatkowe, wynikające z realizacji umowy o przyznaniu pomocy, dokonywane muszą być w formie bezgotówkowej (przelew bankowy, przekaz pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.). Kosztem kwalifikowanym są koszty netto, które zostały zrealizowane po rozpoczęciu danego roku pszczelarskiego, tj. od dnia 16.10.2023 r.

W ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych” do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Jakie produkty obejmuje oferta dotacyjna?

1) miodarki

2) odstojniki

3) dekrystalizatory

4) stoły do odsklepiania plastrów

5) suszarki do suszenia obnóży pyłkowych

6) topiarki do wosku

7) urządzenia do kremowania miodu

8) refraktometry

9) wózki ręczne do transportu uli

10) wialnie do pyłku

11) ule lub ich elementy

12) kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe

13) urządzenia do omiatania pszczół

14) poławiacze pyłku

15) sprzęt do pozyskiwania pierzgi

16) wagi pasieczne

17) pakiety ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu)

18) kamery cyfrowe (wartość refundacji do 300 zł za urządzenie). 

WAŻNE! Dofinansowanie obejmuje produkty kupione od dnia 16.10.2023 r

Pszczelarz zobowiązuje się do  trwałego oznakowania zakupionego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, napisem „ARiMR – (rok zakupu)”, tj. w sposób umożliwiający jego/ich jednoznaczną identyfikację przez okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dokonano płatności, o ile wartość netto poszczególnego zakupu wynosi powyżej 1 000 zł

Oferta dotacyjna –  Dla kogo?

Każdy pszczelarz, składający wniosek indywidualnie lub objęty wnioskiem organizacji pszczelarskiej, musi spełniać następujące warunki:

1) Należy mieć nadany numer EP (we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów);

O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy – wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów. – otwórz

2) Należy umieszczać na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład
w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), 

3) Należy posiadać co najmniej 10 pni pszczelich

Ile wynosi dofinansowanie dla pszczelarzy?

Pomoc jest udzielana do 60% poniesionych kosztów netto i do wysokości limitu na pszczelarza, który wynosi 100 zł na jeden posiadany pień pszczeli (wg stanu na dzień 30.09.2023 r.) oraz nie więcej niż 15 000 zł w danym roku pszczelarskim.

Kiedy i w jaki sposób należy składać wnioski?

1) wnioski można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

2) wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną: indywidualnie lub poprzez Związek pod adresem https://epue.arimr.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH RZĄDOWYCH – TUTAJ

Jeżeli ubiegasz się o dotację/refundację, pamiętaj, że wszelkie płatności za zakupy (koszty podstawowe) oraz wydatki stanowiące koszty dodatkowe, wynikające z realizacji umowy o przyznaniu pomocy, dokonywane muszą być w formie bezgotówkowej (przelew bankowy, przekaz pocztowy, płatność kartą płatniczą, itp.). W ramach interwencji I.6.1-I.6.7, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie.